ورودي اعضا
نام كاربري

رمز عبور

من را به خاطر بسپار
فراموش كردن رمز
ثبت نام نكرده ايد؟ ثبت نام
ساعت - تقويم
حدیث روز
ارتباط با ما
مسائل کانون ناشنوایان ایران PDF(فقط براي متون انگليسي) چاپ پست الكترونيكي

 

مقدمه

قبل از طرح مسائل مهم کانون ناشنوایان ایران لزومآ به این سئوال جواب میدهم که چرا با وجود استعفا و کناره گیری از کانون ناشنوایان ایران به مسائل این کانون میپردازم؟......

 

جواب من به سوال فوق به شرح زیر است :

۱.       علاقه من به خانواده ناشنوا یم موجب قهری علاقه ام به جامعه ناشنوا و امور مربوط به آنان از جمله وضع کانون ناشنوایان ایران است .

۲.       بطوری که جریان گردهم آئی مسئولان کانونهای ناشنوایان کشور در اسفند ۱۳۸۷ حاکی است این علاقه من یکطرفه نیست و اکثریت قریب به اتفاق جامعه ناشنوا هم نه فقط قدر زحمات و خدمات مرا میداند بلکه انتظار دارد که من به حمایت خود از جامعه ناشنوا ادامه دهم .

۳.       علاوه بر بر جهات فوق بر طبق اصل هشتم قانون اساسی کشورمان وظیفه خود میدانم که هئیت مدیره کانون ناشنوایان را راهنمائی و به نیکوکاری تشویق و از بد کاری بر حذر نمایم .

۴.       بنابه جهات فوق برای آن دسته کوچک کمتر از ده نفر که با توسل به بی حرمتی و هتاکی و جعل سند ونشر اکاذیب و اقدامات غیر اخلاقی دیگر خادمان صمیمی جامعه ناشنوا و مصالح جامعه و کانون ناشنوایان ایران را هدف مقاصد  نفع طلبانه خود قرار داده اند این خبر بد را دارم که تا زنده باشم در حد لزوم و توان تلاش من در حمایت از مصالح جامعه ناشنوایان ایران بیشتر و آشکارتر از گذشته ادامه خواهد یافت و با وجود این مقدمه به سئوال محتمل دیگر هم که اساسآ چرا از کانون استعفا داده ام در جای خود برای روشنی تاریخ ناشنوایان ایران پاسخ خواهم داد .

حال مسائل مهم کانون را مطرح مینمایم تابا توسعه آگاهی مسئولان و اعضای کانون موجبات حل مسائل و اصلاح و پیشرفت های اساسی کانون در آینده فراهم گردد.

 بی اعتنائی به اساسنامه کانون

 در موارد مهم زیر اساسنامه کانون مورد بی اعتنائی است :

۱-      عدم تشکیل مجمع عمومی عادی سالی یکبار و تآخیر در انتخابات هئیت مدیره .

۲-      عدم تهیه و انتشار گزارش مالی سالانه .

۳-      عدم انتخاب بازرس سالی یکبار .

۴-      اقدام برای تشکیل کانون ناشنوایان تهران بدون توجه به مغاد بند الف ماده ۱۳ اساسنامه کانون .

این ایرادات از نظر دیگران پنهان نمانده که بموجب بندهای ۳و۴و۸ قعطنامه گردهم آئی مسئولان کانونهای ناشنوایان در اسفند ۱۳۸۷ در اصفهان لزوم رعایت اساسنامه کانونها صراحتآ مورد توجه و تاکید قرار گرفته است .

بی اعتنائی به رفتارهای غیر اخلاقی

مقصود از رفتارهای غیراخلاقی سعی در تخریب دیگران با توسل به دروغ و غیبت سیستماتیک و سوءاستفاده از اینترنت با انتشارات بدون امضاء مانند دزدی و جنایت با نقاب و بی احترامی حضوری و یا حتی تعرض جسمی به دیگران است .که هر چنداین رفتارهای غیر اخلاقی بر هم زننده اتحاد بین اشخاص ناشنوا است ولی از نظر هئیت مدیره کانون رفتاری عادی تلقی میشود تاحدی که بعض اعضای هئیت مدیره هم از این رفتارهای غیر اخلاقی علیه اشخاص اجتناب ندارند. نمونه بارز این بی اعتنائی ضرب و شتم سه نفر از جوانان کانون در روز ۱۶ بهمن ۱۳۸۷ در حضور جمعی از ناشنوایان و تعدادی از مسئولان کانون بود که هئیت مدیره کانون با کمال بی پروائی در اینخصوص اعلام بیطرفی کرد که این بیطرفی به معنای جانبداری از ضرب و شتم جوانان بود .

بی اعتنائی و بی اطلاعی از فدراسیون جهانی ناشنوایان

هئیت مدیره کانون از اخبار فدراسیون جهانی ناشنوایان  تا حد بی اعتنائی به اصل رابطه با فدراسیون جهانی ناشنوایان بی اطلاع است .

 

عدم حضور در صحنه بین المللی

کانون ناشنوایان ایران در کنگره جهانی ناشنوایان در مادرید حضور نداشت هئیت مدیره از مصوبات مجمع عمومی فدراسیون  از جمله تجدید نظر در اساسنامه فدراسیون در جریان این کنگره بی اطلاع است اضافه بر این نماینده کانون ناشنوایان ایران در جلسه اخیر نمایندگان سازمانهای غیر دولتی ناشنوایان عضو دبیر خانه منطقه آسیا/اقیانوسیه فدراسیون جهانی ناشنوایان حضور نداشت و بطور کلی کانون ناشنوایان ایران در صحنه بین المللی ناتوان و غیر فعال است .

ارزیابی غلط از ساختمان کانون

پایان ساختمان کانون موجب این ارزیابی غلط از ساختمان کانون گردید که مسئولان کانون گمان کردند به قله رفیع پیروزی رسیده اند و کانون با یک ساختمان خوب به یک مرتبه عالی سازمانی دست یافته است ! در این ارزیابی و گمان غلط که ساختمان خوب با سازمان خوب عوضی گرفته شد .توجهی نبود که فدراسیون ناشنوایان ژاپن بدون ساختمانی نظیر ساختمان کانون ناشنوایان ایران آنچنان سازمان توانمندی است که علاوه بر خود فدراسیون اداره دبیر خانه منطقه آسیا / اقیانوسیه فدراسیون جهانی ناشنوایان را هم عهده دار است.....

بدون لزوم توضیح رابطه علت و معلولی بین اتمام ساختمان و پی آمد های زیان بار آن و نیز بدون لزوم ذکر عوامل موثر دیگر بهای سنگینی که کانون ناشنوایان ایران از بابت اتمام ساختمان پرداخت ویرانگری به شرح اجمالی زیر بود :

-          استعفای دبیر کل کانون .

-          تعطیل صدای ناشنوا .

-          تعطیل مدرسه پانتومیم .

-          تعطیل شوراهای جوانان وبانوان و معلمان و...

-          نفاق در هئیت مدیره در عین حال وحدت نظر در اقدامات تخریبی بنابر توافق در تشکیل کانون ناشنوایان استان تهران تا صرفنظر از مصالح جامعه ناشنوا برای همه مدعیان جائی در هئیت مدیره تامین شود.

در گذشته زمانی که توجه همه مسئولان کانون فقط و فقط به اتمام ساختمان کانون بود من در پی تهیه مقدمات لازم برای روزی بودم که کانون ناشنوایان ایران آنقدر توانمند شود که مسئولیت تاسیس و اداره دبیر خانه فدارسیون جهانی ناشنوایان را در منطقه غرب آسیا به عهده بگیرد اینک معلوم میشود چقدر کانون ناشنوایان ایران دور از به عهده گرفتن این مسئولیت میباشد .

-          تصمیم گیری هائی غیر اصولی و نفع طلبانه که دو سند زیر حاکی از آن است .

 

 

بی اعتنائی به نظریات اعضاءکانون

هئیت مدیره کانون ناشنوایان ایران در تصمیم گیریهای خود به نظریات اعضای کانون اعتنائی ندارد و در مورد کانون مانند  ملک شخص خود فکر و عمل میکند.

در اقدام برای تاسیس کانون جدیدی به نام کانون ناشنوایان تهران که با توجه به بند الف ماده ۱۳ اساسنامه کانون دعوت مجمع عمومی فوق العاده را ایجاب میکرده نه فقط برای دعوت و تشکیل مجمع عمومی اقدام نشده بلکه اعضای کانون مقیم تهران هم بدون اطلاع مانده اند و بدون نظر خواهی از آنان هئیت مدیره با تفاق چند نفر دیگر که رویهم حدود ۲۰ نفر بوده اند در خواست تاسیس کانون را امضاء کرده اند که این اقدام غیر اصولی در هئیت مدیره بعد از انتشار خبر آن با مخالفت عمومی ناشنواهای مقیم تهران مواجه شده و در اینخصوص ۸۰ نفر کتبآ اظهار مخالفت کرده اند و بند ۳ و ۱۷ قعطنامه گردهم آئی اصفهان در اسفند ۱۳۸۷ هم موید این نظر است .

شورای های داخل کانون

فکر تشکیل شورای جوانان و سایر گروههای با منافع خاص را با اقتباس از عملکرد فدراسیون جهانی ناشنوایان به هئیت مدیره کانون پیشنهاد نمودم و با تصویب این پیشنهاد شورای جوانان زودتر از سایر شوراها تشکیل گردید .

فلسفه سازماندهی گروههای با منافع خاص در داخل کانون میدان دادن به این گروهها برای خود یاری (Self help) و فعالیت با انگیزه های علائق و منافع خاص هر گروه و زیر یک چتر قرار دادن گروههای مختلف بجای تشکیل سازمانهای جداگانه میباشد .

در عمل هم میدانیم که معلمان درصدد تشکیل سازمان جداگانه معلمان بودند که تشکیل شورای معلمان داخل کانون آنها را از تشکیل سازمان جداگانه منصرف نمود و تعطیل این شوراها با تصمیم هئیت مدیره به معنای جواز جدائی این گروهها از کانون و تاسیس سازمان یا سازمانهای خاص این گروهها جدای از کانون است .

شورای جوانان زیر ذره بین

باملاخطه کارنامه درخشان شورای جوانان در این سایت که در چهار چوپ اساسنامه کانون و در جهت افزایش اعتبار و حیثیت کانون بوده سوالهای زیر مطرح است ؟

-          چرا در تمام مدت فعالیت شورای جوانان هئیت مدیره کانون حتی یکبار هم از این شورا تقدیر نکرده است ؟

-          چرا این شورا تحت انواع رفتارهای نادرست مسئولان بوده است ؟

-          چرا با یک استدلال و بهانه مضحک روز اجتماع جوانان از جمعه ها به چهارشنبه ها تغییر یافته است؟

-          چرا فعالیت جوانان تعطیل شده است؟

وچرا به اعتراض جوانان به این تغییر و تعطیل با ضرب و شتم پاسخ داده شده است ؟

پاسخ ساده به این سوالها را در تضاد آشکار بین کارنامه و راه و روش مثبت و سازنده شورای جوانان با کارنامه منفی و راه وروش نادرست و تخریبی هئیت مدیره کانون میتوان یافت جهت دیگر اینکه شورای جوانان از آغاز فعالیت خود با دخالت ناسالم و مغرضانه بعض بزرگسالال مسئول و غیر مسئول مواجه بود و مقاومت در برابر این مداخلات سود جویانه تمامی اعضای هئیت مدیره را (به استثنائی آقای حبیب تهرانی زاده ) علیه شورای جوانان متحد کرد .

بعض مسئولان بزرگسال کانون که در رفتار تند و پرخاشگریها و بی احترامی مکرر به مسئول شورای جوانان در حضور دیگران سر مشق خوبی برای جوانان نبودند با گرفتاری خود بزرگ بینی این انتظار را نداشتند که یکبار هم به رفتار بی ادبانه آنها پاسخ مناسب داده شود......

داستان مسائل کانون ناشنوایان ایران را با این هشدار خاتمه میدهم که کانون ناشنوایان ایران بر اثر ضعف و ناتوانی هئیت مدیره آن در حال تخریب و انهدام میباشد .

 

                                                                                       خسرو گیتی

                                                                                      ۱۳۸۷/۱/۲۲

 

 

< قبل   بعد >
ورودي به پنل ايميل
آدرس ايميل:
پسورد ايميل:

تنظيم مرورگر
صفحه را خانه كنيد
خانه اصلي كنيد
چاپ اين صفحه
سایت های مرتبط

 

 

فدراسيون جهاني ناشنوايان در فنلاند

كانون ناشنوايان ايران

كانون ناشنوايان كرج

كانون ناشنوايان قم

كانون ناشنوايان مازنداران

كانون ناشنوايان خراسان رضوي

كانون ناشنوايان گلستان

كانون ناشنوايان رشت

كانون ناشنوايان آذربايجان شرقي

كانون ناشنوايان آذربايجان غربي

 كانون ناشنوايان اصفهان

كانون ناشنوايان زاهدان  

كانون ناشنوايان كردستان

كانون ناشنوايان شيراز

كانون ناشنوايان كرمانشاه

 كانون ناشنوايان دزفول

 كانون ناشنوايان سبزوار

كانون ناشنوايان مراغه

كانون ناشنوايان تاكستان 

كانون ناشنوايان ماكو 

 وب سایت ناشنوایان استان یزد

شوراي جوانان كانون ناشنوايان ايران

شوراي جوانان كانون ناشنوايان مشهد

شوراي جوانان انجمن ناشنوايان كرج 

انجمن مهرسخن 

انجمن خانواده ناشنوايان ايران

انجمن خانواده ناشنوايان بابلسر

زبان